• Vestfjord Bygg er sertifisert som Miljøfyrtårn

Bærekraft, miljø- og samfunnsansvar

Vi er sertifisert som «Miljøfyrtårn»

  • Vårt miljø- og samfunnsansvar

    Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Hensikten er å sette miljø- og klimaarbeid i system.

Vi ønsker å oppnå kontinuerlig forbedring av drift for å ta hensyn til miljø og klima. Vi har avdekt vår påvirkning til det ytre miljøet og gjennomfører tiltak for å regulere påvirkningen.

Vi skal være proaktiv for å begrense negativ påvirkning på det ytre miljøet.

Vårt klimaregnskap 2023

Miljøregnskap 2023 - Vestfjord Bygg

Vi skal jobbe mot bærekraftig drift.

Det vi si at driften tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

For å ha en bærekraftig drift må driften inkludere miljø, sosiale forhold og økonomi. Det må være fokus på at miljøforholdene og de sosiale forholdene er akseptable og at de sosiale og økonomiske forholdene er rettferdige

Vestfjord Bygg er sertifisert som Miljøfyrtårn